Módosult a Ptk. és a Ptké. - megszűnt az automatikus cégbírósági bírságolás

03/10/2015

A 2015. évi II. törvény - A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módositásáról - Magyar Közlöny 23. szám, 1748. oldal - nemcsak a fogyasztói kölcsönszerződések kapcsán tartalmaz számos módosító rendelkezést, de a Ptké-t is több ponton módosítja (nem a fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódóan, hanem pl.: az új Ptk-sítás kapcsán), Így figyelmet érdemel:

  • a kkt-k, bt-k, szövetkezetek új Ptk-sítása;
  • a zálogjoggal kapcsolatos átmeneti szabályok;
  • az új 21/A. § a negatív kamatozással kapcsolatban;
  • hatályát veszti a Ptk. 15. § és 22. §: azaz a cégbíróság nem sújthatja automatikusan pénzbírsággal a Ptké. alapján a cégeket, szövetkezeteket, ha az új Ptk-sításra tekintettel előírt bejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget. (Tehát csak a törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályai lépnek be késedelem esetén!)

Forrás: BÜK

© 2020 Dr. Farkas Gábor | Minden jog fenntartva.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started